www.avwieringermeer.nl | Atletiekvereniging Wieringermeer e.o.
E-mailadres: info@avwieringermeer.nl

Contributie

Het lidmaatschap wordt minimaal aangegaan vanaf het aanmelden tot aan het einde van het kalenderjaar.
Opzeggen moet gebeuren vóór 1 november van het lopende kalenderjaar via post of e-mail. 

Wanneer u opzegt ná 1 november zullen wij de kosten zonder specifieke vermelding van Atletiekunie en licentie voor het volgende jaar in rekening brengen. Bij inschrijving is eenmalig een bedrag verschuldigd van € 20,00.

 

Kosten lidmaatschap

Categorie Contributie 2024
  Contributie AVW Atletiekunie bijdrage Totale contributie
Inschrijfgeld € 20,00    
Pupillen € 78,00 € 17,50 € 95,50
Junioren C/D € 91,40 € 18,50 € 109,90
Junioren A/B € 96,90 € 18,50 € 115,40
Senioren / Masters
(zonder wedstrijdlicentie)
€ 96,50 € 20,00 € 116,50
Senioren / Masters
(met wedstrijdlicentie)
€ 123,50 € 20,00 € 143,50
Uitwonende studenten 50% reductie
 
Donateurs Min. € 25,00    
 Eenmalig kortlopend lidmaatschap
 3 maanden  € 27,25 € 7,75  € 35,00
Op prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.

De Atletiekunie bijdrag is voor een heel jaar, ook als je later in het jaar lid bent geworden.
De contributie wordt bij later in het jaar inschrijven berekend naar rato.

Studenten

Studentenlid 80% regeling
Dit zijn atleten die lid zijn van een andere vereniging en alleen bij ons willen trainen en gebruik maken van onze faciliteiten. Deze atleten zijn al lid van de atletiekunie en zijn om die reden verzekerd via de atletiekunie.
Uitwonende studenten
Uitwonende Studentenlid die alleen bij AV Wieringermeer staat ingeschreven betaalt 50% van de oorspronkelijke contributie.
Een studentenlid mag gratis meedoen met onze loopjes, aangezien een donateur dit ook mag.
AVW Evenementen
Meer evenementen
AVW Uitslagen
Meer uitslagen
Laatste fotoalbums
Meer fotoalbums
Ontwikkeld door C.G.P. van der Geest