www.avwieringermeer.nl | Atletiekvereniging Wieringermeer e.o.
E-mailadres: info@avwieringermeer.nl

Bestuur en commissies

Bestuur

  Functie Naam Korte omschrijving Adres
Geenfoto Voorzitter Teun Rooks
Lid dagelijks bestuur, verzorgt de externe vertegenwoordiging van AVW en is verantwoordelijk voor de interne organisatie.
Wendy Secretaris Wendy Sanders Lid dagelijks bestuur en eerste aanspreekpunt van AVW. Beheert het algemene mailadres en ontvangt de voor de vereniging bestemde post.

Zicht 29
1771 PR Wieringerwerf
06 43040961

Geenfoto Penningmeester Karin van Wieren Lid dagelijks bestuur en beheerder financiële middelen AVW. Verzorgt de boekhouding en handelt de contributienota's af
Geenfoto Bestuurslid Dick Meyer
Algemeen bestuurslid

 

Geenfoto Bestuurslid   Algemeen bestuurslid  

Bekijk hier hoe de taakverdeling binnen het bestuur is verdeeld.

Overige commissies

  Functie Naam Korte omschrijving Adres
Geenfoto Arbocontactpersoon (Vacature) Houdt de veiligheid tijdens trainingen en wedstrijden in de gaten en is het meldpunt voor (bijna) ongevallen tijdens trainingen en AVW wedstrijden.
Elleswagenaar Clubrecordcommissie Elles Wagenaar
Houdt de AVW clubrecords bij (welke te vinden zijn in de vitrinekast in het clubgebouw en op de website).
Geenfoto Clubcompetitie Monique Ooms
Houdt de AVW clubcompetitie bij (welke te vinden is op de website bij uitslagen).
Geenfoto Contactpersoon Grote Clubactie Joyce Wehrman Regelt de afhandeling van de jaarlijkse Grote Clubactie.
Geenfoto Contactpersoon jeugdleden (Vacature) Is eerste aanspreekpunt voor de jeugdleden en voert een exitgesprek bij opzeggen lidmaatschap.
Geenfoto Contactpersoon seniorenleden (Vacature) Is eerste aanspreekpunt voor de seniorenleden en voert een exitgesprek bij opzeggen lidmaat-schap.
Geenfoto Contactpersoon trainers (Vacature) Is de spil tussen bestuur en trainers.  
Geenfoto Jeugdcommissie

Joyce Wehrman
Karin van Wieren
Monique Ooms

Regelt de diverse evenementen die voor (en door) de jeugd georganiseerd worden.
Geenfoto Jurycontactpersoon Theo List
Is het aanspreekpunt voor de inzet van juryleden tijdens wedstrijden. Ir. Wortmanstraat 23
1775 BK Middenmeer
06-14314980
Geenfoto Kantinebeheer Paul Kreuk
Theo List
Beheren de kantine van het club-gebouw aan de Tamsmalaan.
Geenfoto Kascontrolecommissie
Voert voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering de controle op de AVW boekhouding uit en rapporteert het resultaat.
Yvonnegroeneweg Ledenadministratie Yvonne Groeneweg Verzorgt de aan- en afmeldingen van de lidmaatschappen + adreswijzig-ingen. Schoffel 18
1771 PX Wieringerwerf
mail
Geenfoto Materiaalbeheer

Piet van der Geest 

Jos Muller

Is het aanspreekpunt m.b.t. de door AVW gebruikte materialen en de trainingsaccommodatie.
Geenfoto Public Relations (Vacature) Verzorgt (het versturen van) de persberichten ter publicatie in de media. Te plaatsen berichten kunnen naar het mailadres hiernaast gestuurd worden.  
Andrevdweijde Sponsorcommissie André van der Weijde
Verzorgt alles rondom de sponsoring van AVW (inclusief advertenties in het clubblad of op de website).
Trainer_jos Trainer:

Pupillen Mini/B/C
Junioren D2+
Senioren/Masters technisch
Jos Muller Verzorgen van de atletiektrainingen voor de jeugd (junioren) op de dinsdag- en donderdagavond en incidenteel op de zondagochtend. Jos Muller
Zwing 14
1771 PL Wieringerwerf
0227 60 05 87
Trainer_coen Trainer:

Pupillen A1/A2, Junioren D1
 
Coen van der Geest Verzorgen van de atletiektrainingen voor de jeugd (pupillen A) op de dinsdag- en donderdagavond

06 23166665 

Trainer_Herman Trainer loopgroepen Herman Hommen Verzorgen van de looptrainingen voor senioren op de woensdagochtend.  
Geenfoto Trainer loopgroepen Teun Rooks Verzorgen van de looptrainingen voor senioren op de dinsdag- en donderdagavond.  
Trainer_karin Trainer loopgroepen Erwin Koghee Verzorgen van de looptrainingen voor senioren op de dinsdag- en donderdagavond
Andrevdweijde Trainer loopgroepen Andre van der Weijde Verzorgen van de looptrainingen voor senioren op de dinsdag- en donderdagavond  
Trainer_karin Vertrouwenspersoon Esmiralda Beijer   vertrouwenspersoonavw@gmail.com
Geenfoto Media commissie

Karin van Wieren
Monique Ooms
Ellen van Wieren
(Vacature)

Verzorgt alles rondom media en PR binnen de vereniging.  
Trainer_coen Webmaster Coen van der Geest Beheert de AVW website (www.avwieringermeer.nl). Lindelaan 33
1775 GK Middenmeer

Geenfoto Wedstrijd-organisatiecommissie

Coen van der Geest
Theo List
Paul Kreuk
Piet van der Geest
Jos Muller
Erwin Post
Ralph Iliohan

De WOC organiseert alle AVW hardloopwedstrijden en trimloopjes. woc@avwieringermeer.nl
Trainer_karin Wedstrijdsecretariaat (jeugd)
Karin van Wieren
Handelt alle zaken af met betrekking tot de externe wedstrijden waar AVW leden aan deel (kunnen) nemen.  
AVW Evenementen
Meer evenementen
AVW Uitslagen
Meer uitslagen
Laatste fotoalbums
Meer fotoalbums
Ontwikkeld door C.G.P. van der Geest